Öğr. Gör. PINAR AVCI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. PINAR AVCI

T: (0282) 250 4109

M pavci@nku.edu.tr

W pavci.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Şarköy Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2007-2012
Tez: 2008 küresel krizinin Türk Bankacılık sektöründeki finansal oranlara etkisi (2012)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Sekreter TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2007-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Finans
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansal Tahmin ve Modelleme
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AVCI P., SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDE İNOVASYON, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 24-36, 2017.
Özgün Makale ASOS Index, DRJI, CiteFactor, Google Scholar, Index Copernicus, Academic Keys, ResearchBib, Arastirmax, Sobiad ve Sindex Erişim Linki
2. AVCI P., DEMİREL E., ATAKİŞİ A., The Effect of 2008 Global Financial Crisis on Financial Ratios in Turkish Banking Sector, International Research Journal of Finance and Economics, pp. 56-64, 2015.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AVCI P., MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇISININ BELİRLENMESİ, 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (28.09.2017-01.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. AVCI P., BALCI T., FİRMA DEĞERLEME VE UYGULAMA, III. International Multidisciplinary Eurasian Congress (27.04.2017-30.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. AYSU S., AVCI P., Identifying Perceptions of Vocational School Students Towards Professional Ethics, 7th International Conference onGovernance Fraud Ethics and CorporateSocial Responsibility & 7th International Student Conference on Governance Fraud Ethics and CorporateSocial Responsibility (09.12.2016-11.12.2016).
Tam metin bildiri
4. AVCI P., AYSU S., THE FACTORS INFLUENCING THE CAREER DEVELOPMENT OF WOMEN ACADEMICIANS, 7th International Women and Business Congress (09.11.2016-11.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. AYSU S., AVCI P., THE VIEWS OF WOMEN ACADEMICIANS ABOUT USING WEB 2 0 TECHNOLOGIES IN THEIR CLASSROOMS, 7th International Women and Business Congress (09.11.2016-11.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. AKCAN A. T., ERGEN H. U., ÖZEN ATABEY A., AVCI P., The Relatıonshıp Between Publıc Prıvate Sectors And Growth The Case Of Turkey, Proceedings of INTCESS 15- 2 nd International Conference on Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey (02.02.2015-04.02.2015).
Tam metin bildiri
7. AVCI P., Çalıyurt K., Women Accountants´ Working Environment in Turkey: A Research from Trakya Region, Institution of Small Business Enterprises, Institution of Small Business Enterprises (07.11.2012-08.11.2012).
Tam metin bildiri
8. AVCI P., Dünyanın Küreselleşmesi ve Muhasebenin Önemi, 3.Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı (07.06.2011-11.06.2011).
Tam metin bildiri
9. AVCI P., İşletmelerde Yolsuzluk ve Yolsuzluklarda Alınan Önlemler, 1.Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk (11.06.2009-14.06.2009).
Özet bildiri